Na het sollicitatiegesprek

Er zijn drie onderdelen om een sollicitatiegesprek tot een succes te laten verlopen. De voorbereiding op je sollicitatiegesprek en de uitvoering van je sollicitatiegesprek zijn vanzelfsprekend onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Heb je beide onderdelen succesvol voltooid dan is er nog een extra onderdeel, de bedankbrief, om te ‘scoren’ bij je toekomstige werkgever.

Je kan nog wat van je laten horen na je sollicitatiegesprek. Dit is geen must maar kan in veel gevallen wel de doorslaggevende factor zijn als er veel kandidaten in het vizier zijn van de werkgever.

Sollicitatietips: Na het gesprek

Bedankbrief/mail

Wil je er na je sollicitatiegesprek voor zorgen dat je er positief uitspringt in vergelijking met de rest van de kandidaten, denk er dan eens over na om een bedankbrief/mail te sturen. Op deze manier vestig je nogmaals de aandacht op jezelf waardoor je nog even extra in het oog springt. Uiteindelijk wachten de meeste sollicitanten en dus ook jouw concurrentie na het gesprek gewoon af.  Verstuur je bedankbrief op de dag dat je het gesprek hebt gehad.

Wat verwerk je in een bedankbrief/mail

  • Laat weten dat je het gesprek als prettig hebt ervaren en dat het gesprek alleen maar voor meer enthousiasme over de functie heeft gezorgd.
  • Zorg er voor dat je brief persoonlijk is. Refereer terug aan dingen die besproken zijn tijdens het gesprek. Door je brief persoonlijk te maken komt het niet over als een standaardbrief waar geen aandacht aan is besteed. Door terug te refereren aan het gesprek laat je ook zien dat je met oprechte interesse geluisterd hebt naar je gesprekspartner.
  • Laat blijken dat je uitkijkt naar een eventuele tweede gesprek.

Richt je bedankbrief/mail aan de personen waarmee je, je gesprek hebt gehad. Zorg er voor dat ook in deze brief geen spelling- en/of grammatica fouten zitten. Let hier ook goed op bij de adressering en de namen van de personen waarmee je, je gesprek hebt gehad.

Informatie inwinnen na het gesprek

Ga niet de dag na je sollicitatie al bellen hoe de stand van zaken is. Je wilt enthousiast maar niet ongeduldig overkomen. Wacht minimaal een week met het bellen voor informatie. Benader het telefoongesprek positief. Laat het als interesse overkomen dat je belt en niet als verwijt dat je nog niks gehoord hebt. Als er nog geen antwoord is op de stand van zaken kun je informeren wanneer ze ongeveer iets denken te weten.