Disclaimer

Door gebruik te maken van de diensten en producten, het toepassen van de kennis en het advies aangeboden in de artikelen, downloaden van beschikbare brieven, cv sjablonen en dergelijke producten van Sollicitatiebijbel, stemt de bezoeker in met de onderstaande voorwaarden en is daaraan gebonden.

Informatie op de website

Sollicitatiebijbel heeft de inhoud van haar website met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onvolkomenheden, onjuiste informatie, taalfouten en gedateerde informatie in de inhoud voorkomen.

Sollicitatiebijbel past constante zorg aan de inhoud van de website en zal er te allen tijde zorg voor dragen om boven beschreven onjuistheden aan te passen en te corrigeren. Sollicitatiebijbel behoudt zich het recht om de inhoud van de website zonder enige kennisgeving te wijzigingen.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor misstanden die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatieverschaffing en de producten die Sollicitatiebijbel verschaft aan haar bezoekers. De bezoeker/gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het toepassen van de informatie en producten van Sollicitatiebijbel.

Schade, al dan niet direct of indirect, die voortvloeit uit de inhoud van deze website is geheel op eigen risico van de gebruiker/bezoeker en is derhalve niet toe te schrijven aan Sollicitatiebijbel. Aansprakelijkheid in welk vorm dan ook wordt niet aanvaard door Sollicitatiebijbel. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie, software, het domein noch verwijzingen naar andere websites vrij zijn van virussen of dergelijke schadelijke componenten. Wij streven er naar om deze website zo goed mogelijk te beschermen van schadelijke aanvallen van kwaadaardige partijen.

Informatie van derden, links naar andere websites

Sollicitatiebijbel is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaartoe gelinkt wordt. Tevens is Sollicitatiebijbel niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden, waarnaar gelinkt wordt via deze website, omgaan met uw (persoons)gegevens. Wij wijzen er op dat u de disclaimer, privacy statement of algemene voorwaarden raadpleegt van een dergelijke website alvorens gebruik te maken van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Sollicitatiebijbel, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot de informatie en producten dat wordt verschaft via deze website. Onder de beschreven rechten vallen onder andere domeinnamen, merkrechten, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Logo’s, grafische documentatie en alle informatievoorziening betreffende het onderwerp op de website vallen onder bovenstaand bescherming.