Privacy Statement

Sollicitatiebijbel is uiterst zorgvuldig in de omgang met (persoonlijke) gegevens van haar bezoekers. Sollicitatiebijbel houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er getracht wordt uiterst zorgvuldig om te gaan met de gegevens van haar bezoekers. Mede doordat de gegevens die wij kunnen verzamelen over onze gebruikers die binnen de wettelijke vrijstellingsregels vallen zijn wij derhalve niet genoodzaakt om deze te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Optimalisatie website en advertenties

Er worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door Sollicitatiebijbel, dit om de algemene bezoekers ervaring te optimaliseren, de site te beheren en om het bezoek- en click-gedrag van de bezoekers te monitoren. Boven beschreven informatie wordt verkregen middels het analyseren van IP-gegevens. Doordat deze gegevens niet persoonsgebonden informatie bevatten hebben wij niet beschikking tot uw identiteit.

Sollicitatiebijbel maakt gebruik van externe diensten zoals Google Analytics en Google AdSense. Deze diensten kunnen mogelijkerwijs cookies op uw pc/tablet/smartphone plaatsen om uw klikgedrag te lezen en valideren bij uw bezoek aan deze website. Voor meer informatie verwijzen wij uw naar het privacybeleid van deze diensten van Google. Uw kunt middels uw internetbrowser instellingen dit proces uitzetten.

Websites van derden

Sollicitatiebijbel is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk betreffende het privacybeleid van derden naar wie er gerefereerd kan worden op haar website. Wij wijzen u op het privacybeleid van deze derde partijen, wiens beheer niet onder Sollicitatiebijbel valt, door het privacy statement te lezen van deze partij(en) alvorens gebruik te maken van deze websites.

Wijziging privacybeleid

Sollicitatiebijbel behoudt het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan haar privacybeleid (in acht nemend van de wet). Wanneer er wijzigingen kunnen plaats vinden betreffende het beleid op de privacy dan zullen wij dit op deze pagina doen.