Assessment Center

Assessment Center staat voor een reeks opdrachten die uitgevoerd worden om de kwalificatie van een sollicitant te kunnen meten voor een functie.

Tijdens een dergelijk assessment zal je waarschijnlijk 1 of 2 grote opdrachten moeten uitvoeren of meerdere kleinere opdrachten. Dit zal voornamelijk afhangen van meerdere factoren zoals de betreffende functie, de werkgever, de branche of het assessmentbureau die de simulaties en testen afneemt. Dit zal dus afhangen per specifiek assessment en/of vacature.

Welke praktijksimulaties er worden toegepast hangt natuurlijk af van de functie waarop je solliciteert. Je hoort tenminste een week van tevoren informatie te krijgen over wat je kunt verwachten tijdens de afname van je beoordeling- en toetsingsinstrument.

Informatie over je assessment

  • Welke testen zullen er worden afgenomen?
  • Hoeveel tijd zullen de testen in beslag nemen?
  • Informatie over eventuele pauzes.
  • Welke voorwaarden zijn er aan verbonden?

Assessor bij een Assessment

De persoon die de “test” afneemt wordt een assessor genoemd. Meestal zijn er twee assessoren aanwezig. Een assessor kan iemand zijn die van buitenaf is aangetrokken en die werkt voor een assessmentbureau. Het kan ook een intern iemand binnen het bedrijf zijn die hier voor is opgeleid.

Assessment Center, postbak, postvak, rollenspel

Assessment Center opdracht:

Postbak / Postvak:

Bij deze opdracht krijg je een hypothetische postvak van een medewerker die de functie waarop je solliciteert uitoefent. Je zal moeten laten zien hoe jij alles doorneemt en notities maken hoe je elke situatie afhandelt.

Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een werknemer plotseling is verhinderd voor een paar dagen door onvoorziene omstandigheden. Jij moet nu als sollicitant zijn functie vervullen. In zijn ‘postbak’ tref je bijvoorbeeld e-mails waarop gereageerd moet worden van bijvoorbeeld klanten, of afspraken die verzet moeten worden, taken die gedelegeerd moeten worden met collega’s en andere dergelijke situaties die opgelost moeten worden.

Analyse en presentatie:

Een bekend financieel dienstverlener hanteerde de onderstaande opdracht bij het sollicitatieproces bij het aannemen van trainees.

Praktijkvoorbeeld

De opdracht was dat sollicitanten bedrijfsspecifieke informatie kregen toegespeeld via de e-mail. Zij kregen een aantal dagen de tijd om zich hierop voor te bereiden. Op de dag van het assessment kreeg de kandidaat de kans om zijn/haar analyse over de bedrijfsstrategie te presenteren aan een analist en human resource manager van de financieel dienstverlener. De kandidaat kreeg 10 minuten de tijd om de presentatie te houden om vervolgens te worden ondervraagd over de bedrijfsstrategie en de gehouden presentatie van de sollicitant.

In bovenstaand voorbeeld kreeg de kandidaat ruim van te voren de tijd om zijn presentatie voor te bereiden. Het is natuurlijk ook mogelijk om een dergelijke opdracht te krijgen op de dag zelf. Je krijgt in dat geval maximaal 30 minuten de tijd om je voor te bereiden.

Rollenspel

Tijdens een rollenspel krijg je een bepaalde situatie die zich zou kunnen voordoen bij het uitoefenen van de functie waarop je solliciteert. Je krijgt meestal maximaal 30 minuten voorbereidingstijd.

Bij een sollicitatie op een leidinggevende functie zou je bijvoorbeeld tijdens het rollenspel een ‘slecht nieuws gesprek’ moeten uitvoeren. Je moet in dit geval bijvoorbeeld een werknemer (die door een acteur wordt gespeeld) ontslaan of overplaatsen naar een voor hem of haar ongunstige afdeling of locatie.

Een ander voorbeeld kan zijn dat je voor een functie waarbij je veel contact hebt met klanten, denk aan commerciële functies, een situatie krijgt voorgeschoteld waarbij de klant (nogmaals gespeeld door een acteur) terecht of onterecht ontevreden is. De acteur zal proberen je het lastig te maken en aan jou de taak om de situatie zo kalm en professioneel mogelijk op te lossen.

Groepsdiscussie

In dit geval wordt er een vergadering nagebootst waarin er een bepaald bedrijfsvraagstuk wordt behandeld door jou en de andere kandidaten. In deze discussies wordt meestal geen voorzitter ingesteld. De assessor kan in dit geval bijvoorbeeld evalueren of een sollicitant de leiding kan nemen over de vergadering, of de sollicitant zijn deelbelang goed kan verdedigen en of de sollicitant goed en helder kan communiceren met de overige kandidaten.

Assessment Center voorbereiden?

De assessment center methode wordt veelal gebruikt door grote organisaties of voor hoogopgeleide functies. Bovenstaand hebben we de meest populaire onderdelen behandeld.

In het artikel Assessment Center voorbereiden geven we je tips hoe je je het best kan voorbereiden op deze opdrachten.

Assessment Artikelen
1. Assessment
2. Assessment oefenen
3. Persoonlijkheidstest
4. Capaciteitentest
5. Capaciteitentest oefenen
6. Assessment center
7. Assessment center voorbereiden