CV Sjabloon Greenwich

CV Sjabloon Greenwich is een curriculum vitae voorbeeld waarvan de inhoud is ingevuld voor een sollicitant die in zijn loopbaan heeft gewerkt als financieel medewerker, medewerker crediteurenadministratie en administratief medewerker.

De inhoud van dit sjabloon is willekeurig gekozen ter illustratie. Deze cv template kun je gebruiken voor elke andere functie en sollicitatie. Je kunt CV Sjabloon Greenwich gratis downloaden in een 1 pagina uitvoering of in een uitvoering van 2 pagina’s.

Al onze cv sjablonen zijn Microsoft Word documenten. Ze kunnen dus alleen geopend en bewerkt worden in Word.

CV Sjabloon Greenwich (1 pagina)

1-1

CV Sjabloon Greenwich 1-1, voorbeeld cv financieel medewerker
CV Template Greenwich 1/1

GRATIS DOWNLOAD:
CV Sjabloon Greenwich (1 pagina versie)

CV Sjabloon Greenwich (2 pagina’s)

1-2

CV Sjabloon Greenwich 1-2 (2 paginas)
CV Template Greenwich 1/2 (2 paginas)

2/2

CV Sjabloon Greenwich 2-2 (2 paginas)
CV Template Greenwich 2/2 (2 paginas)

GRATIS DOWNLOAD:
CV Sjabloon Greenwich (2 pagina’s versie)

CV Sjabloon Greenwich opstellen

Hieronder is de inhoud van dit sjabloon uitgewerkt. De inhoud van de 1 pagina en 2 pagina varianten van CV Template Greenwich kunnen lichtelijk van elkaar verschillen. Alleen de volledige inhoud van de 2 pagina versie is hieronder verder uitgewerkt.

CV voorbeeld financieel medewerker

PERSONALIA

Naam:
Marco Leeuwenhart
Adres:
Klaverlaan 376
3012 AP Rotterdam
Geboortedatum:
19-07-1990
E-mail:
Marco.Leeuwenhart@fmail.com
Telefoon:
06 123 456 78

PROFIEL

Uiterst accuraat, gedreven en met de juiste dosis aan kennis en ervaring is deze financieel medewerker breed in te zetten op elke financiële functie in uw organisatie. Ik heb een positieve instelling, een gezonde dosis aan werkethiek en zet mij altijd voor de volle honderd procent in. Als collega ben ik fijn om mee te werken en als werknemer ben ik een aanwinst voor uw organisatie.

OPLEIDINGEN

HOGESCHOOL VAN ROTTERDAM
2007-2011 | Rotterdam
Bedrijfsadministratie
Diploma behaald.

VINCENT VAN GOGH COLLEGE
2002-2017 | Rotterdam
HAVO
Diploma behaald.

WERKERVARING

UPW UITKERINGEN
2017-heden | Amsterdam
Financieel medewerker

 • Verantwoordelijk voor het beslissen tot uitbetalen, wijzigen, opschorten of tot beëindiging van uitkeringen.
 • Het verzorgen van de uitkeringsadministratie.
 • Verstrekking van inlichtingen over cliëntgegevens aan klantmanagers en adviseurs.
 • Verwerken van periodieke verklaringen van cliënten en naar aanleiding van deze verrekeningen uitvoeren van inkomsten met te ontvangen uitkeringen.
 • Administreren en uitvoeren van verzoeken van beslaglegging op uitkeringen.
 • Het maken van berekeningen met betrekking tot eventuele wijzigingen die optreden in financiële situaties van cliënten.
 • Rekening houden met wettelijke kaders zoals de Participatiewet, IOAW, BBZ, bijzondere bijstand en dergelijke.

WASTORA GROOTHANDEL
2016-2017 | Zoetermeer
Medewerker crediteurenadministratie

 • Verzorgen van de crediteuren administratie van het bedrijf.
 • Ontvangen, inboeken en coderen van facturen.
 • Het verwerken van mutaties.
 • Het verrichten van betalingen aan crediteuren.
 • Als contactpersoon optreden tegenover leveranciers en derden namens het bedrijf op administratief gebied.
 • Het voorbereiden en indienen van de aangiften omzetbelasting.
 • Verantwoordelijk voor de archivering van de administratie.
 • Maandelijkse rapportage leveren aan de controller.

HOMUDA MOTORS
2015-2016 | Rotterdam
Administratief Medewerker

 • Inrichten, uitvoeren en controleren van de bedrijfsadministratie.
 • Het verwerken van betalingen van debiteuren.
 • Het verwerken van inkomende facturen in onze administratie.
 • Het bewaken van betalingstermijnen van debiteuren, het versturen van aanmaningen, het opstellen van betalingsvoorstellen en (eventueel) inschakelen van incassovorderingen.
 • Fungeren als contactpersoon met debiteuren en crediteuren en het onderhouden van relaties met hen.
 • Het verzorgen van BTW aangiftes.
 • Opstellen van administratieve rapportages voor het management op maand en kwartaalbasis.

CENTAURUS KLINIEKEN
2013-2015 | Katwijk
Financieel Administratief Medewerker

 • Uitvoeren en inrichten van interne administratieve processen.
 • Toezien en bewaken van registraties van cliënten.
 • Opstellen van offertes van verschillende operationele procedures.
 • Onderhouden van contact met leveranciers, inkopen en toezien van juiste leveringen.
 • Het opstellen van de personeelsplanning en de daarbij behorende roosters.
 • Factureren, verzenden en declareren van zorgkosten aan de zorgverzekeringen of direct aan de cliënt.
 • Vragen beantwoorden van cliënten of zorgverzekeraars en hen van de juiste informatie voorzien en duidelijkheid verschaffen en eventueel stukken verstrekken.
 • Het aanleveren van periodieke rapportages aan het management.

AMSBERG HOTEL
2011-2013 | Amsterdam
Bedrijfsadministratief medewerker

 • Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van de bedrijfsadministratie.
 • Ontvangen, inboeken en coderen van facturen van leveranciers.
 • Het verwerken van de bankbetalingen van gasten.
 • Als contactpersoon optreden namens het hotel tegenover creditcard maatschappijen met betrekking tot (creditcard) betalingen.
 • Het voorbereiden en opleveren van financiële overzichten voor het management.
 • Verzorgen van periodieke aansluiting op grootboeken.
 • Verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het indienen en van de omzetbelasting.
 • Toezicht houden op afwijkingen in de financiën van het hotel.
 • Het uitvoeren van maand- en jaarafsluitingen.

COMPETENTIES

Optimistisch
◼◼◼◼◼◼◻◻
Leergierig
◼◼◼◼◼◻◻◻
Communicatief
◼◼◼◼◼◼◻◻
Accuraat
◼◼◼◼◼◼◼◻
Oplossingsgericht
◼◼◼◼◼◼◻◻

TALEN

NEDERLANDS
◼◼◼◼◼◼◼◼
ENGELS
◼◼◼◼◼◼◻◻
DUITS
◼◼◼◼◻◻◻◻

COMPUTER

MS WORD
◼◼◼◼◼◼◼◻
MS EXCEL
◼◼◼◼◼◼◻◻
MS POWERPOINT
◼◼◼◼◼◻◻◻
EVIEWS
◼◼◼◼◼◻◻◻
PHOTOSCOPE
◼◼◼◼◻◻◻◻

INTERESSES

FITNESS
◼◼◼◼◼◼◻◻
VOETBAL
◼◼◼◼◼◻◻◻
UITETEN
◼◼◼◼◼◼◼◻
FORMULE 1
◼◼◼◼◼◼◼◻

EINDE INHOUD SJABLOON

Handige tips over het maken van je cv bespreken wij in curriculum vitae|voorbeeld cv. Voor een volledige overzicht van al onze gratis cv templates ga je naar cv sjablonen.