Online solliciteren

Een groot gedeelte van de sollicitaties verloopt tegenwoordig middels online solliciteren. Dit is erg praktisch en snel maar er zitten ook risico’s aan. Het bijvoorbeeld oplichten van mensen gaat een stuk makkelijker. Zorg er daarom voor dat je veiling online solliciteert.

Tips bij veilig online solliciteren

  • Check het bedrijf waarbij je solliciteert. Soms zijn bedrijven niet altijd wie ze zeggen te zijn. Zoek informatie over het bedrijf op het internet. Kun je geen website of informatie vinden of lees je veel negatieve reacties over het bedrijf, dan kun je het contact misschien beter stop zetten.
  • Geef online nooit bepaalde persoonlijke gegevens. Gegevens die hier onder vallen zijn onder andere; je creditcardinformatie, je burgerservicenummer, je rekeningnummer en overige bankgegevens en je rijbewijsnummer.
  • Hou je DigiD en andere inloggegevens altijd voor jezelf. Officiële instanties en bedrijven zullen nooit naar je DigiD of andere inloggegevens vragen. Als je, je gegevens op een computer gebruikt die niet van jezelf is let er dan ook op dat je weer uitlogt. Zorg er met het invoeren van je inloggegevens en DigiD voor dat er niemand met je mee kijkt.
  • Als je een e-mail krijgt van een persoon of bedrijf dat je niet kent wees dan voorzichtig met het openen hiervan. Wees ook voorzichtig met het openen van bijlagen in zo een mail of met het klinken naar links in zo een mail. Het is namelijk mogelijk dat je met het openen van een verkeerde email, bijlage of link een schadelijk programma installeert. Dit soort programma’s kunnen persoonlijke gegevens van je computer stelen.
  • Word je gevraagd om geld over te maken via een organisatie als bijvoorbeeld Western Union, doe dit absoluut niet. De kans dat je, je geld kwijt bent is erg groot. Geef uiteraard ook geen informatie over je financiële situatie als hier online om wordt gevraagd.
  • Kies een “veilig” wachtwoord. Het beste is om online wachtenwoorden in te stellen die niet 1,2,3 voor iedereen te raden zijn zodat niet iedereen makkelijk toegang heeft tot jouw gegevens. Verwerk in je wachtwoord; cijfers, hoofdletters, kleine letters en tekens en verander je wachtwoorden regelmatig.

Ruik je onraad schakel de autoriteiten in

Mocht je het idee hebben dat je toch bent opgelicht bij het online solliciteren ondanks dat je zo veilig mogelijk te werk bent gegaan, doe dan aangifte bij de politie. Ook als je niet online solliciteert zorg er dan voor dat je computer goed beveiligd is. Zet de firewall aan en installeer een virusscanner.