Capaciteitentest oefenen

Je moet een capaciteitentest oefenen wil je je goed voorbereiden voor dit onderdeel van het assessment. Wij verdelen de capaciteitentest hieronder in vier onderdelen zoals dat gebruikelijk is in de praktijk.

Per onderdeel geven we je goede voorbeelden van de vragen die je kan verwachten. De antwoorden op deze voorbeeldvragen staan onderaan de pagina.

Intelligentiemeting deelgebieden en sub-testen:

LOGISCHE INTELLIGENTIE: Hiermee wordt gemeten hoe goed je logische verbanden kan leggen. De volgende sub-testen komen veelvuldig voor in een intelligentietest (ook bekend als capaciteitentest).

VERBALE INTELLIGENTIE: Hiermee wordt gemeten hoe goed je taal kan begrijpen. De volgende sub-testen komen veelvuldig voor in een intelligentietest.

NUMERIEKE INTELLIGENTIE: Hiermee wordt de staat van je rekenvaardigheid gemeten. De volgende sub-testen komen veelvuldig voor in een intelligentietest.

RUIMTELIJKE INTELLIGENTIE: Hiermee wordt gemeten hoe goed je ruimtelijke vormen en beelden kan waarnemen en deze oplost. De volgende sub-testen komen veelvuldig voor in een intelligentietest.

Een capaciteitentest oefenen kan je in zijn geheel doen of per individueel onderdeel. Hieronder zijn de voorbeeldvragen opgesteld door Sollicitatiebijbel.

Pak pen en papier en start met onderstaand capaciteitentest te oefenen! De antwoorden op de vragen staan onderaan. Succes!

BEGIN VAN CAPACITEITENTEST

Capaciteitentest oefenvragen

Analogieën oefenen

Een analogie is een overeenkomst tussen twee zaken die als basis vormen voor een bepaalde redenering. Zie hieronder twee voorbeelden.

Welke opties horen te staan in de aangegeven vraagtekens?

Enkelvoudige Analogie voorbeeld 1

1Fiets:WielALSAuto:....?....
AMotor
BMercedes
CBand

Enkelvoudige Analogie voorbeeld 2

2Krokodil:ReptielALSTijger:....?....
ALeeuw
BZoogdier
CRoofdier

Meervoudige Analogie voorbeeld 3

3Friesland:....?.... ALSUtrecht:....?....
ALeeuwarden, Utrecht
BFriezen, Soest
CAfsluitdijk, FC Utrecht

Meervoudige Analogie voorbeeld 4

4.Vergadering:....?....ALSKrant:....?....
AVoorzitter, Hoofdredacteur
BBespreken, journalist
CKoffie, Lezers

Syllogismen oefenen

Een syllogisme bestaat uit een tweetal samenhangende stellingen van waaruit men een conclusie kan trekken.

SyllogismenVoorbeeld 1
Stelling 1:Sommige huiseigenaren hebben een hypotheek.
Stelling 2:Alle hypotheekhouders betalen rente.
Conclusie:Alle huiseigenaren betalen rente.
Optie 1:Deze conclusie is juist
Optie 2:Deze conclusie is onjuist
SyllogismenVoorbeeld 2
Stelling 1:Alle Spanjaarden zijn hoogbegaafd.
Stelling 2:Sommige Spanjaarden hebben een psychische stoornis.
Conclusie:Geen van de hoogbegaafden hebben een psychische stoornis.
Optie 1:Deze conclusie is juist
Optie 2:Deze conclusie is onjuist

Figuurreeksen oefenen

In een figuurreeks zie je een volgorde van figuren die veranderen. Er wordt aan je gevraagd of je kunt zien wat de verandering is en hiermee dus kunt kiezen welk figuur de reeks aanvult.

Figuurreeks voorbeeld 1
Figuurreeks voorbeeld 1
Welke onderstaande reeks hoort bij het vraagtaken?
figuurreeksen 2 opties
Figuurreeks voorbeeld 2
figuurreeksen I1figuurreeksen I2figuurreeks I3figuurreeksen I4
Welk onderstaande figuur volgt de bovenstaande reeks?
figuurreeksen optie 1
A
figuurreeksen optie 2
B
figuurreeksen optie 3
C
figuurreeksen optie 4
D

Antoniemen oefenen

Een antoniem is het tegengestelde van een woord. Welk woord heeft het meest tegengestelde betekenis in de onderstaande vier voorbeelden.

AntoniemLiefde
A. Respect
B. Sex
C. Verdrietig
D. Haat
AntoniemAcuut
A. Subiet
B. Chronisch
C. Onaangekondigd
D. Linea recta
AntoniemPoëzie
A. Literatuur
B. Poëet
C. Proza
D. Gedicht
AntoniemAperitief
A. Appelijnen
B. Planmatig
C. Digestief
D. Suggestief

Associatiewoorden oefenen

Welk woord volgt logischerwijs de twee woorden in de blauwe rij?

AssociatiewoordenBanketbakker, bakken, ……………
A. Brood
B. Gebak
C. Supermarkt
D. Ochtend
AssociatiewoordenInternet, modem, ……………
A. Smartphone
B. Ipad
C. Ziggo
D. Router

Woordkennis oefenen

Wat is de betekenis van het woord in de blauwe rij?

Impresario
A. Piano
B. Ondernemer op kunstgebied
C. Menselijk bot
D. Operazanger
Laureaat
A. Zigeunerlied
B. Medisch personeel
C. Gedicht
D. Bekroonde
Represaille
A. Maatregel waarmee wraak genomen wordt
B. Olympische medaille
C. Franse hofnar
D. Paardenstaartextract

Cijferreeksen oefenen

Welk getal volgt in de laatste kolom van de blauwe rij?

Cijferreeks voorbeeld 1

281626…..
keuzea. 38b. 36c. 37d. 42

Cijferreeks voorbeeld 2

41664256…..
keuzea. 512b. 2048c. 1024d. 768

Cijferreeks voorbeeld 3

12361854…..
keuzea. 162b. 36c. 16d. 27

Redactiesommen oefenen

Redactiesom
Nicoline verdient op jaarbasis € 25.920 bruto. Op het moment woont Nicoline in een studio-appartement en betaalt zij €550,- aan huur. Nicoline verwacht dat zij elk jaar 10% meer zal verdienen dan het jaar ervoor voor de komende 3 jaar. Ongeacht de hoogte van haar inkomsten is zij verplicht om 1/3 van haar salaris aan belastingen en sociale voorzieningen te betalen.

Na haar derde salarisverhoging verwacht Nicoline een nieuwe woning te huren. Zij wil niet meer dan 35% van haar netto salaris uitgeven aan huurlasten.
Vraag: Hoeveel euro wilt Nicoline maximaal uitgeven aan huur voor een toekomstige woning?

Numeriek redeneren oefenen

Numeriek redeneren voorbeeld 1

PEARDIMDUNGPEAR omzet verdelingDIMDUNG omzet verdeling
JaarTotale Omzet Totale OmzetMobileTabletsMobileTablets
20111239974496930
201214812785638245
20131892181157413880
20142462941816519896
20152533421975625389
Vraag 1 : Hoeveel procent van de omzet van Pear is in het 2013 afkomstig uit de verkoop van tablets?
Vraag 2: Wat is het gemiddelde percentage aan omzet afkomstig uit de verkoop van smartphones van Dimdung over de afgelopen vijf jaar?

Numeriek redeneren voorbeeld 2

Online verkopen Vol.com
Numeriek redeneren grafiek optie 2
Vraag: Hoeveel procent van de totale omzet is afkomstig uit elektronica verkopen via Mobile?

Kubussen oefenen

Kubussen VouwenVoorbeeld 1
kubus 1
Met welk onderstaande uitgevouwen kubus kan ALLEEN de bovenstaande kubus gemaakt worden?
Kubus 1 optie A
A
Kubus 1 optie B
B
Kubus 1 optie C
C
Kubus 1 optie D
D
Kubussen VouwenVoorbeeld 2
Kubus 2
Welk onderstaande kubus kan ALLEEN met de gevouwen kubus gemaakt worden?
Kubus 2 optie A AKubus 2 optie B B
Kubus 2 optie C CKubus 2 optie D D

Einde capaciteitentest oefenen

Antwoorden capaciteitentest

CapaciteitentestAntwoorden
Analogie 1C. Autoband
Analogie 2B. Zoogdier
Analogie 3A. Leeuwarden, Utrecht (Beide zijn de provinciale hoofdsteden)
Analogie 4A. Voorzitter, Hoofdredacteur (Beide worden geleid door deze optie)
Syllogisme 1Optie 2: Conclusie is onjuist
Syllogisme 2Optie 2: Conclusie is onjuist
Figuurreeks 1D.
Figuurreeks 2B.
Antoniem 1D. Haat
Antoniem 2B. Chronisch
Antoniem 3C. Proza
Antoniem 4C. Digestief
Associatie 1B. Gebak
Associatie 2D. Router
Woordkennis 1B. Ondernemer op kunstgebied
Woordkennis 2D. Bekroonde
Woordkennis 3A. Maatregel waarmee wraak wordt genomen
Cijferreeks 1A. 38 (+6) (+8) (+10) (+12)
Cijferreeks 2C. 1024 (factor 1) (factor2) (factor 3) (factor 4) (factor 5) oftewel 4 tot de 5de is 1024. Hetzelfde als 4x4x4x4x4 = 1024
Cijferreeks 3 D. 27 (vermenigvuldig met drie en vervolgens deel je de volgende met 2)
RedactiesomBruto start salaris is 25.920
Na drie jaar van een salaris verhoging 25.920 x (1.10 x 1.10 x 1.10) = 34.499,52
Netto salaris is 34.499,20 x (0,65) = 22.999,68 (35% belasting en overige lasten afgehaald)
Netto maandsalaris = 22.999,68 / 12 = 1.916,64
Maximaal bedrag huur = 1.916,64 x 0,35 = 670,82 (dat is dus 35% van haar netto maandsalaris)
Numeriek redeneren 1:1(74 / 189) x 100 = 39,15%
Numeriek redeneren 1:2{ (69 / 127) + (82 / 127) + (138 / 218) + (198 / 294) + (253 / 342) } x 100 = 64,71%
Numeriek redeneren 2Omzet PC = 1395 en Omzet Mobile = 540
Totale omzet Vol.com = 1395 + 540 = 1935
Omzet Electronica vanuit Mobile = 80

(80 / 1935) x 100 = 4,13%
Kubussen Vouwen 1B.Kubus 1 optie B
Kubussen Vouwen 2C.Kubus 2 optie C