Medische keuring

Als het voor de functie noodzakelijk is kan het zijn dat er een medische keuring –ook wel aanstellingskeuring genoemd- uitgevoerd word als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Het doel van een medische keuring is om aan te tonen of je geschikt…

SWOT analyse

Een SWOT analyse is van essentieel belang bij de voorbereiding van een succesvolle sollicitatie. Het is handig om een persoonlijke sterkte-zwakte analyse te maken voor jezelf. Ook wel SWOT-analyse genoemd. SWOT staat voor Strenghts (Sterktes), Weaknesses (Zwaktes), Opportunities (Kansen) and…