Medische keuring

Als het voor de functie noodzakelijk is kan het zijn dat er een medische keuring –ook wel aanstellingskeuring genoemd- uitgevoerd word als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Het doel van een medische keuring is om aan te tonen of je geschikt bent om de functie uit te oefenen, zonder dat jouw gezondheid of de gezondheid van anderen in  gevaar wordt gebracht.

De medische keuring mag ook alleen uitgevoerd worden als het voor de functie strikt noodzakelijk is om aan bepaalde medische eisen te voldoen. Is dit niet het geval dan heeft de werkgever dus geen recht om deze uit te (laten) voeren. Jij hebt in dit geval dus ook niet de plicht om hier aan mee te werken.

Aanstellingskeuring

Alleen als er aan een functie risico’s zijn verbonden voor de gezondheid en/of de veiligheid van een werknemer en anderen is een aanstellingskeuring toegestaan. Je moet hierbij denken aan functies met bijzondere functie-eisen, voorbeelden hiervan zijn chauffeurs, piloten en brandweermedewerkers.

Bij de genoemde voorbeeld functies is het noodzakelijk dat een medewerker aan bepaalde medische eisen voldoet. Als je naar de functies van dakdekker of glazenwasser kijkt is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat deze geen last heeft van hoogtevrees.

Bij functies waar normaal gesproken geen bijzondere eisen gelden, denk bijvoorbeeld aan administratief medewerker of docent, is het niet toegestaan om een medische keuring bij een sollicitant af te nemen.

Geldende regels bij een medische keuring

Er zijn strenge eisen opgesteld bij het uitvoeren van een medische keuring. Dus voor deze keuring plaats mag vinden zijn er een aantal regels waaraan voldaan moet zijn dan wel voldaan moet worden.

Hier de regels even op een rij

  1. In de vacature staat dat een medische keuring onderdeel is van de sollicitatieprocedure.
  2. De medische keuring mag uitgevoerd worden op het moment dat de werkgever besloten heeft jou aan te nemen. Op deze manier wordt voorkomen dat de werkgever een soort “gezondheidsselectie” gaat houden.
  3. Voor de keuring heb je van de werkgever schriftelijk informatie verkregen over het doel van de keuring. Daarnaast krijg je informatie over welke onderzoeken en vragen deel uit zullen maken van de keuring. Heb je deze informatie niet verkregen dan heb je het recht te weigeren om mee te werken aan het onderzoek.
  4. De keuring mag alleen worden uitgevoerd door een geregistreerd en onafhankelijk (bedrijfs)arts.
  5. Onderzoeken en/of vragen die voor het doel van de keuring niet van belang zijn mogen ook niet gesteld dan wel onderzocht worden. Het is dus niet toegestaan om algemene gezondheidsvragen te stellen die geen doel hebben voor de keuring. Evenals het niet toegestaan is om te vragen of je zwanger bent.
  6. Tijdens de keuring mag er geen onderzoek gedaan worden naar eventuele erfelijke aandoeningen, ongeneeslijke ziektes en HIV.
  7. Voordat de werkgever geïnformeerd wordt over de uitslag van de keuring is de arts verplicht eerst jou te informeren. Ben je het niet eens met de uitslag omdat deze nadelig is dan heb je het recht om een second opinion door een andere arts te vragen.
  8. Na de keuring mag de arts alleen met de werkgever delen of je geschikt of ongeschikt bent bevonden. De arts mag de werkgever niet van medische informatie verschaffen tenzij je hier je goedkeuren voor hebt gegeven.

Voldoet de medische keuring niet aan de eisen

Mocht het blijken dat de medische keuring in zijn geheel of gedeeltelijk niet aan de wettelijke eisen voldoet of mocht je hiervan het vermoeden hebben, leg dit dan voor aan de arts en/ of werkgever. Mocht er geen gehoor aan worden gegeven en kom je er niet uit dan is er de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) waarbij je, je klacht kunt indienen.

De vrijwillige medische keuring

Ben je al in dienst dan kan je werkgever je preventief een medische keuring aanbieden. Deze medische keuring wordt een PMO genoemd (voor heen PAGO). Je bent hierbij echter niet verplicht om deel te nemen aan de keuring. Bij een PMO wordt gekeken of je door je werkomstandigheden last hebt van je gezondheid. De resultaten van deze keuring mogen door de arts niet met de werkgever besproken worden. Wel kun je er zelf natuurlijk voor kiezen om ze met je werkgever te delen.

Interessant om ook te lezen:

Sollicitatiegesprek artikelen:

Sollicitatiegesprek voorbereiden
Het Sollicitatiegesprek
Na het Sollicitatiegesprek
Kledingkeuze bij een sollicitatie

Assessment artikelen:

Assessment
Persoonlijkheidstest
Capaciteitentest
Assessment oefenen
Capaciteitentest oefenen

Curriculum vitae voorbeelden:

Het curriculum vitae
CV sjablonen (GRATIS)

Sollicitatiebrief artikelen:

Sollicitatiebrief | Motivatiebrief
Motivatiebrief schrijven
Sollicitatiebrief voorbeelden