Persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidstest is ontworpen door psychologen om je persoonlijkheid objectiever in kaart te brengen. Betekent dit dan dat de persoonlijkheidstest bij een assessment een objectief beeld geeft van jouw persoonlijkheid? Ja en nee. Ja, omdat het een stuk objectiever is dan jouw “verkoop pitch” over jezelf tijdens je sollicitatie.

Je hebt een doel bij een sollicitatie namelijk dat je een baan aangeboden wilt krijgen. Het is in jouw belang om jezelf zo neer te zetten zodat de werkgever interesse in jouw heeft. Dat betekent dat je je beter kunt voordoen dan dat je daadwerkelijk bent.

Tijdens je sollicitatiegesprek of in je curriculum vitae en sollicitatiebrief, kun je natuurlijk wel het een en ander vertellen over je persoonlijke eigenschappen maar de werkgever weet ook dat je bezig bent met een verkooppraatje.

Sociaal wenselijk antwoorden

Aan de andere kant is een persoonlijkheidstest bij een assessment ook te sturen door de vragen te beantwoorden waarvan je denkt dat wenselijk is voor de werkgever. Dit wordt ook wel sociaal wenselijk antwoorden genoemd. Net als dit mogelijk is tijdens het sollicitatiegesprek is het ook tot zekere mate mogelijk bij een persoonlijkheidstest.

Door de grote hoeveelheid van vragen (50 tot 250 vragen) bij een persoonlijkheidstest is het sturen door middel van sociaal wenselijk te antwoorden lastiger dan het lijkt. Door de manier van vraagstelling en de steeds terugkerende soortgelijke vragen kan een assessmentbureau de sociaal wenselijkheid van de beantwoording van sollicitanten bij dit assessment filteren.

Big Five model persoonlijkheidstest

Een veel gebruikt model bij een assessment in het meten van persoonlijkheid is het Big Five model, ook wel vijf-factor model in gewoon Nederlands. Dit model moet een weergave geven van een kandidaat op 5 verschillende persoonlijke eigenschappen.

De 5 dimensies van het Big Five Model zijn Openheid (openness to experience), Zorgvuldigheid (conscientiousness), Extraversie (extraversion), Vriendelijkheid (agreeableness) en Emotionele Instabiliteit (neuroticism).

EXTRAVERSIE

Eigenschappen die bij deze dimensie horen zijn op de voorgrond tredend, gemakkelijk in het leggen van contacten, assertiviteit, energiek zijn en spraakzaamheid.

Kandidaten die hoog scoren op Extraversie zijn over het algemeen praatgraag, energiek, informeel, positief en vrolijk.

Kandidaten die laag scoren op dit onderdeel zijn over het algemeen afstandelijk, verlegen, serieus en voorzichtig. Let wel op dat wij hier de hoge en lage scores weergeven. Vaak zullen kandidaten niet extreem hoog of extreem laag scoren.

OPENHEID

Eigenschappen die bij deze dimensie horen zijn fantasierijk zijn, waardering voor esthetiek, progressiviteit, nieuwsgierigheid naar nieuwe ideeën.

Kandidaten die hoog scoren op Openheid staan vaker open tot verandering en nieuwe ervaringen.

Kandidaten die laag scoren op Openheid zijn over het algemeen pragmatischer, traditioneler en minder open voor verandering.

VRIENDELIJKHEID

Kandidaten die hoog scoren op deze dimensie zijn over het algemeen meegaand, behulpzaam, bescheiden en mild.

Kandidaten die laag scoren op deze dimensie kunnen vaker bijvoorbeeld competitiever, wraakzuchtiger, minder medelevend en koppig zijn.

EMOTIONELE INSTABILITEIT

Kandidaten die hoog scoren op deze dimensie zijn gevoeliger voor stress, voelen zich eerder bedreigd, zijn meer gespannen en onzeker.

Kandidaten die laag scoren op deze dimensie zijn minder impulsief, zelfverzekerder, minder kwetsbaar voor bedreigingen en zijn beter in het omgaan met stress.

ZORGVULDIGHEID

Kandidaten die hoog scoren op dit onderdeel zijn over het algemeen betrouwbaarder, hebben meer aandacht voor detail, doelgerichter en zijn meer gedisciplineerd.

Kandidaten die laag scoren op dit onderdeel zijn chaotischer, impulsiever, ongeduldiger en minder efficiënt.

In het artikel Assessment oefenen geven we handige tips voor een ultieme voorbereiding voor alle onderdelen en opdrachten bij assessments.

Interessante artikelen om verder te lezen:

Assessment Artikelen
1. Assessment
2. Assessment oefenen
3. Persoonlijkheidstest
4. Capaciteitentest
5. Capaciteitentest oefenen
6. Assessment center
7. Assessment center voorbereiden